Vervanging liften op station Maastricht

Werden vorig jaar op station Maastricht Randwyck de liften vervangen, dit jaar is dat van toepassing voor 2 van de 3 liften op het hoofdstation van Maastricht.

Het gaat hierbij om de lift bij spoor 4 en de lift op het eilandperron (spoor 5 en 6). De werkzaamheden verband houdende met de vervanging van de liften duren van 8 maart tot en met 16 juni.

Het spreekt voor zich dat tijdens de zojuist vermelde periode de lift bij spoor 4 en de lift bij spoor 5/6 niet gebruikt kunnen worden; dat zijn dus de liften die de perrons verbinden met de traverse.

Om ervoor te zorgen dat reizigers die afhankelijk zijn van liften toch beide perrons kunnen bereiken wordt er een tijdelijke traverse geplaatst; een verbinding over de sporen 4 en 5. Perrons zijn via de tijdelijke traverse alleen maar bereikbaar met liften. Omdat op 8 maart de liften bij de tijdelijke traverse nog niet operationeel zijn, zullen er servicemedewerkers aanwezig zijn om de mensen begeleiden naar het andere perron. Mocht er geen servicemedewerkers in de buurt zijn dan dient men te bellen met telefoonnummer 06-22164209.

Op 20 en 21 april na blijft de huidige traverse, welke de loopverbinding vormt tussen de stationshal en de Meerssenerweg, tijdens de werkzaamheden in gebruik en zijn de perrons via de trappen gewoon bereikbaar. Ook de lift aan zijde van Meerssenerweg blijft in gebruik. De afsluiting van passerel in het Paasweekend heeft te maken met de werkzaamheden hieraan.

Volledigheidshalve attenderen wij reizigers die aangewezen zijn op het gebruik van liften op het station van Maastricht erop, dat zij tijdens de periode van de werkzaamheden het station van Maastricht aan de centrumzijde dienen binnen te komen dan wel te verlaten.

Mocht u door omstandigheden alleen maar via de Meerssenerweg kunnen reizen, dan kunt u gebruik maken van een taxi van vervoerbedrijf Transvision. De taxi rijdt u dan vanaf zojuist vermelde locatie naar de centrumzijde van het station of terug. Om u op tijd te kunnen helpen verzoeken wij u uiterlijk 24 uur voor vertrek betreffend vervoer te regelen. Dit kan middels het versturen van een e-mail  naar prorail@transvision.nl of telefonisch op 010-3035744. ProRail betaalt de taxikosten. Als u onverhoopt ter plekke een taxi wilt regelen dan kan dit uiteraard telefonisch. De centralist geeft dan aan binnen hoeveel tijd er een taxi voorrijdt. Houdt u er wel rekening mee dat u dan ongeveer 30 minuten langer onderweg bent.

Vervanging liften op station Maastricht