Over ROL

Reizigersoverleg Limburg (ROL) komt op voor uw belangen als reiziger in het openbaar vervoer in Limburg. Het ROL doet dat voor het busvervoer en voor het regionale treinvervoer. Vervoerder Arriva en de provincie Limburg hebben het ROL erkend als vertegenwoordiger van de reizigers in het openbaar vervoer. Zij vragen het ROL om advies in zaken die met het openbaar vervoer te maken hebben. Bijvoorbeeld over de prijzen van vervoersbewijzen of bij aanbestedingstrajecten.

Waarom bestaat het ROL?

244698768_cb908c7a74_oSinds 1 januari 2001 is de Wet Personenvervoer 2000 van kracht. Daarin staat dat vervoerders (Arriva in Limburg) en provincie advies moeten vragen aan consumentenorganisaties bij zaken die met het openbaar vervoer te maken hebben. Deze consumentenorganisaties zijn vertegenwoordigd in het ROL. Ook staat in de wet bij welke onderwerpen ze advies moeten vragen. Bijvoorbeeld bij de aanbesteding van het openbaar vervoer door de provincie. Maar ook bij veranderingen in busroutes, dienstregeling, tarieven van het openbaar vervoer, informatievoorziening en toegankelijkheid.

Arriva en de provincie vragen het ROL dus regelmatig om advies. De adviezen die het ROL uitbrengt, hebben een belangrijke status. Arriva en de provincie Limburg moeten de adviezen inhoudelijk beoordelen en mogen er niet zomaar van afwijken. Als ze dat wel doen, moeten ze uitleggen waarom ze dat doen.

Meer weten over Wet Personenvervoer 2000? Op Wikipedia staat een duidelijke uitleg.

Welke organisaties werken samen in het ROL?

5482649910_524b42984b_oReizigersoverleg Limburg (ROL) is een platform van belangenorganisaties van doelgroepen die een belang hebben in het openbaar vervoer in Limburg. Dat zijn:

 • Rover Limburg
 • Anbo
 • KBO Limburg
 • Federatie Gehandicaptenorganisaties in Limburg.

Het Reizigersoverleg Limburg is in november 2007 officieel opgericht.

Bestuur ROL

Het bestuur van het ROL bestaat uit:

 • Harry Schouten, voorzitter
 • Walter Lennertz, vice-voorzitter (Anbo)
 • Herman Evers (FGL)
 • Geert Rutten.
 • Jo Linders, lid
 • Willy Seetz, lid (Rover)
 • Robbert Vanhommerig, penningmeester.