Adviezen ROL

Arriva en de provincie Limburg moeten veranderingen in het openbaar vervoer die gevolgen hebben voor u als reiziger eerst voorleggen aan het Reizigersoverleg Limburg.

Onderstaand vindt u de adviezen die het ROL uitbrengt met daarbij de adviesaanvraag (door Arriva en provincie) en de vaststelling door de provincie.

2019