Adviezen ROL

Arriva en de provincie Limburg moeten veranderingen in het openbaar vervoer die gevolgen hebben voor u als reiziger eerst voorleggen aan het Reizigersoverleg Limburg.

Onderstaand vindt u de adviezen die het ROL uitbrengt met daarbij de adviesaanvraag (door Arriva en provincie) en de vaststelling door de provincie.

2020

  • Vervoerplan 2021: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling
  • Dienstregeling 2021: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling
  • Tarieven 2021: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling
  • Buurtbussen: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling
  • Abonnementen: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling
  • Reactie op evaluatie Limburgnet: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling
  • E-ticket vanaf Maastricht-Aachen Airport: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling
  • Verzoek ROL om speciaal ticket tijdens Passiespelen: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling
  • Brief aan Arriva en NS over dienstregelingaanpassingen 2021: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling
  • Ov-tickets tijdens carnaval: Adviesaanvraag / Advies ROL / Vaststelling

2019